Praktyka Delegowania Odpowiedzialności | W ciągu 21 dni praktyki odbędą się 3 spotkania