upLZ Szkolenie „Odkryjesz najistotniejsze w przewodzeniu” (8 spotkań po 1,5h)

Kupując bilet dołączysz do grupy Liderów Zespołów i otrzymasz:

  • szkolenie na temat K1, K2, K3, K4 opis kroków https://koherent.pl/
    • będzie ono trwało 8 tygodni,
    • przez ten czas będziemy mieli 8 spotkań 1,5 godzinnych – jedno na tydzień,
    • gdybyś nie mógł być na spotkaniu, otrzymasz z niego nagranie dostępne przez 48h
  • zaproszenie do zamkniętej grupy na Fb “Odkryliśmy najistotniejsze w przewodzeniu”, w grupie będziemy się wspierać 24/7/365 dni
  • co miesiąc najnowsze udoskonalenia w 90 minutowym spotkaniu on-line na zoom.

Termin pierwszego spotkania wtorek 13 V godz 10:00 do 11:30 / kolejne za tydzień o tej samej porze